محل تبلیغات شما

پرسشنامه تعت شویی  (براتی و ثنایی ،1375)  

معمولاًخانواده سالم افراد سالم را تحویل اجتماع می دهـد و خـانواده ناسـالم موجـب بـروز مسائل فراوانی در سطح جامعه خواهد شد و اگر سعی در بهبود و پیشـرفت خـانواده نشـود، مشكلات اجتماعی روز به روز بیشتر خواهد شد (سودانی و همکاران،1388).

تعارض در روابط صمیمی امری طبیعی است و هنگامی رخ مید هد که یکی از زوج ها از رابطه دلایل متعددی چون گذار از سنت به مدرنیته، تغییر نظام خانواده ها، سست شدن روابط عاطفی، کارآمد نبودن الگوهای ارتباطی و کنترلی و فشارهای شغلی و اجتماعی میتواند در بروز تعارض بین زوجها موثر باشدشویی راضی است و در آنِ واحد، شخص مقابل در نیتی به سر می برد.  دیدگاه سنتی  در باب توجه به تعارض شویی، تعارض را موجب افت و تخریب و مسبب بحران در رابطه شویی میداند و بر پیامدهای  مخرب و معایب آن تمرکز دارد در حالیکه دیدگاه تعاملی اختلاف ادراك و نظرات مختلف و عدم توافق در تصمیمات را موجب بهبود و رشد و رفع نقایص و عامل پویایی و تحرك می داند (ساداتی و همکارانی، 1393).

این پرسشنامه توسط براتی و زیر نظر ثنایی (1375) ساخته شده است و دارای 42 عبارت  است. این پرسشنامه  تعارض زوج‌ها را درهفت زمینه می‌سنجد وشدت تعارض شویی را برآورد می‌كند.

ابعاد هفتگانه آن شامل- خرده مقیاس های كاهش همكاری زوجـین، كاهش رابطه جنسی،افزایش واكنش های هیجانی، جلب حمایـت فرزنـدان، افـزایش رابطـه فردی با خویشاوندان خود، كاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، و نهایتاً جداكردن امور مالی از یكدیگر می باشد(ساداتی و همکارانی، 1393).  همراه  3مقاله رایگان

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 

آموزش نحوه ی انتقال ویژگی های یک متغیر به متغیر دیگر در نرم افزار SPSS

پژوهشگاه علمی دستور Count values یا شمارش تعداد انتخاب هر گزینه توسط یک فرد در SPSS

جلسه 1 آموزش مقدمات Spss

  ,های ,تعارض ,پرسشنامه ,نرم ,شویی ,    ,است و ,این پرسشنامه ,نرم افزار ,براتی و ,پرسشنامه تعت شویی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

والمان کد سیتی tabnibitsscor مجله اینترنتی حس عالی saccocoke Ruth's page کتابخانه عمومی علامه دهخدا torteardmillwall شرکت تخصصی لباس فرم و لباس کار بندوز dechamrok